دکتر سینا اولیایی
سوابق اجرایی

مدیر ارشد اجرایی سازمان تبلیغات پزشکی سفیر تحول (93 تاکنون)

مدیرمسئول سازمان چاپ و نشر مدرن (95 تاکنون)

عضو هیات مدیره شرکت تهویه سینا (80 تاکنون)

عضو هیات مدیره شرکت فنی مهندسی دی سیستم (90تاکنون)

مشاور تبلیغاتی سازمان صنایع هوایی ایران (98 تا 99)

مشاور تبلیغاتی سازمان زندانیان کل کشور (94 تا 97)

مشاور تبلیغاتی شهرداری تهران (95 تا 97)

مشاور تبلیغاتی شرکت یادمان سازه – برج میلاد تهران (95تا97)

مشاور تبلیغاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (98 تا 99)

مشاور تبلیغاتی بیش از سیصد بیمارستان، کلینیک و مرکز درمانی (93 تاکنون)

سوابق علمی ، پژوهشی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر – سخت افزار دانشگاه شاهد تهران

کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دکترای مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران

عضو انجمن بازاریابی ایالات متحده آمریکا

مترجم سری کتب بازاریابی به زبان ساده

مولف سری کتب بازاریابی به زبان ساده